تلفن :  22605002- 22648179

Menu

مزایای کتاب های الکترونیکیاز آنجا كه مردم مدت زمان بيشتري پاي صفحه‌هاي كامپيوتري هستند، بيشتر به خواندن كتاب الكترونيك تمايل دارند، تا اين‌كه كتاب‌‌هاي چاپي را كه شايد تاريخ آنها نيز گذشته باشد، بخوانند. هر چند هرگز لذتي كه از خواندن كتاب‌هاي چاپي حاصل مي‌شود، نمي‌توان در خواندن كتاب‌هاي الكترونيك يافت، اما دسترسي سريع به نسخه‌‌هاي كتاب مرجع، انواع لغت‌نامه‌ها و متن‌هاي تخصصي در كنار حجم، وزن و قيمت پايين اين كتاب‌ها در مقايسه با كتاب‌هاي چاپي از جمله عواملي است كه افراد را به سمت اين نوع كتابخواني سوق داده است. اين كتاب‌ها باعث مي‌شود در وقت افراد صرفه‌جويي شود. به جاي ساعت‌ها گشتزني در بازار كتاب و يافتن كتاب مورد نظر، شما مي‌توانيد تنها با فشردن يك كليد و در عرض كمتر از يك ثانيه همان كتاب را با قيمتي پايين‌تر پيدا كنيد.

از آنجا كه مردم مدت زمان بيشتري پاي صفحه‌هاي كامپيوتري هستند، بيشتر به خواندن كتاب الكترونيك تمايل دارند، تا اين‌كه كتاب‌‌هاي چاپي را كه شايد تاريخ آنها نيز گذشته باشد، بخوانند. هر چند هرگز لذتي كه از خواندن كتاب‌هاي چاپي حاصل مي‌شود، نمي‌توان در خواندن كتاب‌هاي الكترونيك يافت، اما دسترسي سريع به نسخه‌‌هاي كتاب مرجع، انواع لغت‌نامه‌ها و متن‌هاي تخصصي در كنار حجم، وزن و قيمت پايين اين كتاب‌ها در مقايسه با كتاب‌هاي چاپي از جمله عواملي است كه افراد را به سمت اين نوع كتابخواني سوق داده است. اين كتاب‌ها باعث مي‌شود در وقت افراد صرفه‌جويي شود. به جاي ساعت‌ها گشتزني در بازار كتاب و يافتن كتاب مورد نظر، شما مي‌توانيد تنها با فشردن يك كليد و در عرض كمتر از يك ثانيه همان كتاب را با قيمتي پايين‌تر پيدا كنيد.


 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.