تلفن :  22605002- 22648179

Menu

خانم صحرانورد

دبیر زیست

/Portals/2/pcqo__.pdfکلاس نهم

دخترانه

روز پنجشنبه

ساعت: 16:00 تا 17:30

 

کلاس نهم (ادامه ترم تابستان)

دخترانه

روز چهارشنبه

ساعت: 18:45 تا 20:15

 

کلاس نهم

پسرانه

روز دوشنبه

ساعت: 18:15 تا 19:45

 

کلاس دهم

پسرانه

روز: جمعه

ساعت: 12:15 تا 13:45

 

کلاس دهم

دخترانه

روز: چهارشنبه

ساعت: 17:00 تا 18:30


دبیر زیست

tiitle
  1. به آپلود سنتر ساحل خوش آمدید, مکانی برای آپلود، نمایش و اشتراک گزاری سریع و راحت فایل‌های شما 
    برای آپلود فایل با فرمت های دیگر و حجم بیشتر باید ابتدا عضو شوید.
Page 2

Add Content of Page 2

  نظرات