تلفن :  22605002- 22648179

Menu

خانم نسیبه ترین سان

دبیر علوم

تدریس در مدارس: نرگس، شاه آبادی، مهرآینن، علوی، بامداد پارسی، مبینا، سرای دانش

مولف: انتشارات کاهه

کلاس هفتم

دخترانه

روز: پنجشنبه

ساعت: 12:15 تا 13:45

 

کلاس هشتم

دخترانه

روز: پنجشنبه

ساعت: 10:30 تا 12:00

 

کلاس هفتم

پسرانه

روز دوشنبه

ساعت: 16:30 تا 18:00

 

کلاس هشتم

پسرانه

روز: دوشنبه

ساعت: 18:15 تا 19:45

دبیر علوم

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

  نظرات

نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
CAPTCHA image
کد را وارد نمائید.