تلفن :  22605002- 22648179

Menu

کلاس عربی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس عربی پایه دهم

نام استاد: 

روز: جمعه

ساعت: 12:00 الی 13:30

تعداد نظرات (0)

کلاس شیمی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس شیمی پایه دهم

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: جمعه

ساعت: 14:00 الی 15:30

تعداد نظرات (0)

کلاس زیست پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس زیست پایه دهم

نام استاد: آقای صحرانورد

روز: جمعه

ساعت: 12:15 الی 13:45

تعداد نظرات (0)

کلیپ های آموزشی

 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.