تلفن :  22605002- 22648179

Menu

کلاس ریاضی پایه ششم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه ششم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه ششم )

کلاس ریاضی پایه ششم

نام استاد: آقای کاهه

روز: پنجشنبه

ساعت: 10:30 الی 12:45

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه ششم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه ششم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه ششم )

کلاس علوم پایه ششم

نام استاد: آقای سالاری

روز: چهارشنبه

ساعت: 16:00 الی 18:15

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه ششم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه ششم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه ششم )

کلاس ریاضی پایه ششم (ادامه ترم تابستان)

نام استاد: آقای کاهه

روز: پنج شنبه

ساعت: 16:30 الی 18:45

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه ششم (ادامه ترم تابستان)
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه ششم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه ششم )

کلاس علوم پایه ششم (ادامه ترم تابستان)

نام استاد: آقای سالاری

روز: یکشنبه

ساعت: 16:30 الی 18:45

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه پنجم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه پنجم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه پنجم )

کلاس ریاضی پایه پنجم

نام استاد: آقای زارع

روز: سه شنبه

ساعت: 17:45 الی 19:15

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه پنجم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه پنجم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه پنجم )

کلاس علوم پایه پنجم

نام استاد: خانم رحیمی

روز: سه شنبه

ساعت: 16 الی 17:30

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه چهارم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه چهارم, آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه چهارم)

کلاس علوم پایه چهارم

نام استاد: خانم رحیمی

روز: سه شنبه

ساعت: 17:45 الی 19:15

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه چهارم
عنوان پایه (آموزشگاه دخترانه, ابتدایی , پایه چهارم, آموزشگاه پسرانه, ابتدایی , پایه چهارم)

کلاس ریاضی پایه چهارم

نام استاد: آقای زارع

روز: سه شنبه

ساعت: 16 الی 17:30

تعداد نظرات (0)

کلیپ های آموزشی

 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.