تلفن :  22605002- 22648179

Menu

کلاس عربی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس عربی پایه دهم

نام استاد: 

روز: جمعه

ساعت: 12:00 الی 13:30

تعداد نظرات (0)

کلاس شیمی پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس شیمی پایه دهم

نام استاد: آقای اسماعیلی

روز: جمعه

ساعت: 14:00 الی 15:30

تعداد نظرات (0)

کلاس زیست پایه دهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره دوم, دهم)

کلاس زیست پایه دهم

نام استاد: آقای صحرانورد

روز: جمعه

ساعت: 12:15 الی 13:45

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس ریاضی پایه نهم

نام استاد: آقای کاهه

روز: جمعه

ساعت: 12:30 الی 15:30

تعداد نظرات (0)

کلاس زیست پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس زیست پایه نهم

نام استاد: خانم صحرانورد

روز: دوشنبه

ساعت: 18:15 الی 19:45

تعداد نظرات (0)

کلاس فیزیک پایه نهم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه نهم)

کلاس فیزیک پایه نهم

نام استاد: آقای توکلی

روز: دوشنبه

ساعت: 16:30 الی 18:00

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه هشتم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه هشتم)

کلاس علوم پایه هشتم

نام استاد: خانم ترین سان

روز: دوشنبه

ساعت: 18:15 الی 19:45

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه هشتم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه هشتم)

کلاس ریاضی پایه هشتم

نام استاد: آقای کاهه

روز: دوشنبه

ساعت: 16:30 الی 18:00

تعداد نظرات (0)

کلاس ریاضی پایه هفتم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه هفتم)

کلاس ریاضی پایه هفتم

نام استاد: آقای کاهه

روز: دوشنبه

ساعت: 18:15 الی 19:45

تعداد نظرات (0)

کلاس علوم پایه هفتم
عنوان پایه (آموزشگاه پسرانه, متوسطه دوره اول, پایه هفتم)

کلاس علوم پایه هفتم

نام استاد: خانم ترین سان

روز: دوشنبه

ساعت: 16:30 الی 18:00

تعداد نظرات (0)

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

کلیپ های آموزشی

 

همراه با مجرب ترین اساتید

در محیطی آرام و علمی در خدمت شما هستیم.